Mari ten Kate

Johan Mari ten Kate werd op 4 maart 1831 geboren in Den Haag in een welgesteld gezin. Hij leerde al op jonge leeftijd schilderen door zijn oudere broer Herman Frederik, die eveneens schilder was. Mari was niet alleen een talentvolle schilder maar had ook een prachtige tenorstem. Bijna had hij de kant van de muziek gekozen maar na een jaar in Parijs gewoond te hebben, koos hij toch voor het schildersbestaan. Ten Kate trok er graag op uit om buitentaferelen te schilderen. Mari en zijn broer Herman onderhielden contact met koning Willem II en kregen diverse opdrachten van hem. Ten Kate werd tot ridder van de Gouden Eeuw geslagen.