Een stuk Nederlandse historie aan uw muur?

Romantische school

In de romantische schilderkunst wordt de nadruk gelegd op het gevoel en de emotie. Er is veel ruimte voor de intuïtie en de verbeelding van de kunstenaar. De romantische schilders lieten zich, als reactie op het opkomende rationalisme in de 18e eeuw, meer leiden door het gevoel dan het verstand.

Om de realiteit te ontvluchten schilderen romantische kunstenaars graag exotische en dramatische onderwerpen, zoals grootse berglandschappen, en stormachtig weer op zee. Vooral in Volendam was dit een geliefd onderwerp onder de schilders. Vanaf de dijk en de haven konden de schilders helemaal hun hart ophalen.