Een stuk Nederlandse historie aan uw muur?

Realisme

Het realisme was een stroming in de 19e eeuwse kunst, literatuur en theater. Het weergeven van de werkelijkheid stond hierin centraal. Taferelen werden niet langer geromantiseerd; alledaagse dingen en gewone mensen werden geschilderd. Deze stroming was vooral in Frankrijk erg sterk en werd gezien als reactie op de romantiek. Ondanks dat het een reactie was op de romantiek, waren de manieren van schilderen vergelijkbaar. Er werden veel aardetinten gebruikt en de verhoudingen en kleuren waren beide realistisch.

De term realisme vindt zijn oorsprong ter typering van het werk van de Franse schilder Gustave Courbet (1819-1877) en een groep schilders die elke vorm van idealisering verwierpen en zich richtten op het leven van alledag. Courbet introduceerde de naam realisme toen hij in de in de buurt van de Wereldtentoonstelling een paviljoen oprichtte met de naam: ‘Pavillon du Realisme’