Een stuk Nederlandse historie aan uw muur?

Expressionisme

Het expressionisme is op een bepaalde manier een omkering van het impressionisme. Een expressionistische kunstenaar laat niet een impressie zien van de zichtbare wereld, maar legt juist zijn persoonlijke visie bloot. In de stijl van het expressionisme is niet zozeer de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid van belang, maar de innerlijke expressie van de kunstenaar. De kunstenaar drukt zijn gevoelens en ervaringen uit. In expressionistische kunstwerken vervaagt de band met de werkelijkheid zodanig dat nieuwe vormen, die spontaan tijdens het maken van het kunstwerk ontstaan, een kans krijgen. Er geldt slechts één wet: dat er geen wetten zijn, en dat die dus ook niet aan de kunstenaar kunnen worden opgelegd.